Deltaker SMS/e-post

Direkt från EQ Admin så skapar vi SMS og e-post. Desse SMS kan anpassas efter era önskemål för stunden.

Anmälan öppnar, skickar vi SMS till deltagare från tidigare arrangemang med informationen att ny anmälan är öppnad så hamnar deltagaren direkt i anmälan, inloggad på sin profil och med sin personalia ifylld. Det som kvarstår är att välja distans, eventuellt startled, göra tilläggsköp och bekräfta sin anmälan och slutligen genomföra betalningen. Enklare och smidigare kan det knappast bli.

Startnummer, att sända SMS till deltagarna dagarna innan nummerlappsutdelning med information om startnummer, starttid och vart nummerlappsutdelningen är samt under vilka tider ni har tänkt att ha sekretariatet bemannat är oftast mycket uppskattat för deltagaren.

Resultat, efter tävlingen, det vill säga när deltagaren passerat mållinjen är ytterligare ett tillfälle som det lämpar sig mycket väl med ett SMS, ex Grattis Förnamn, bra jobbat, din tid på xx-loppet blev xx:xx för fullständig resultatlista klicka här (en länk som leder till arrangemangets hemsida med just denna deltagarens resultat och möjlighet att söka efter sina vänner).

Ett SMS är 160 tecken och det visas i fönstret hur många tecken som är förbrukade, blir det fler än ett SMS så visas antalen SMS som är sammansatta vid sändandet. Kostnad för trafik debiteras i efterhand.