Admin

For å behandle deltakere som er påmeldt benyttes EQ Admin. Her har arrangøren full kontroll på deltakeren, betalingsstatus, tilleggsbestillinger og oppgjør.

EQ Admin er hjertet i systemet. Alt er her integrert i ett system, for optimalt samspill mellom de ulike rollene hos arrangør og EQ Timing som leverandør av påmelding, tidtaking og resultatservice.

EQ Admin har en rekke nyttige funksjoner, som mulighet for å sende informasjon til deltakere på SMS eler epost, rapporter og statistikker, oppsett for resultatpublisering til for eksempel RaceOne og så videre.
Fra EQ Admin hentes de lenker som arrangør kan benytte for å integrere startlister og resultatlister i arrangementets egen webside.

Trykk her for å komme i gang