Admin

För att hantera deltagare som är anmälda i ett arrangemang eller en tävling så använder vi vårt EQ Admin. Här har arrangören full kontroll på deltagare, kan kontrollera status gällande betalning och eventuella extraprodukter.

EQ Admin är vårt hjärta eller till och med vår hjärna eftersom det är här allt sker, den anmälda deltagaren placeras efter distans, startgrupp, kön och klass och det är här allt kan justeras.

EQ Admin har en mängd funktioner som möjlighet att kommunicera genom SMS eller e-post, anpassa till vilka samarbetspartners som direktrapportering sker, ex Race One. Från EQ Admin hämtas de länkar som arrangör placerar på sina plattformar för startlista till komplett resultat.