_FI Support

Åpningstider: Mandag-fredag: 09:00-20:00
Lørdag-søndag: 09:00-16:00

For deltakere (påmelding/resultater)
Epost: participant@eqtiming.com
Telefon: +47 61159020

For arrangører
Epost: support@eqtiming.com
Telefon: +47 61159021

For tidtakere
Epost: racecontrol@eqtiming.com
Telefon: +47 61159022